side

Prywatność i pliki cookie

Data wejścia w życie: sierpień 2020 r.

Wprowadzenie i Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki spółka Headley Media Technology Division Ltd gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (z których każdy określany jest mianem„Użytkownika”) witryny www.martechcorporate.pl („Witryna”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Witryny oraz wszelkich produktów i usług oferowanych przez spółkę Headley Media Technology Division Ltd.

Ta strona informuje Użytkownika o zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszego Serwisu oraz o wyborach, które Użytkownik powiązał z tymi danymi osobowymi.

Używamy twoich danych do prowadzenia i ulepszania Serwisu. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, pojęcia i definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w Warunkach i postanowieniach, dostępnych na stronie www.martechcorporate.pl.

IT Corporate zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami i RODO. Platforma IT Corporate będzie stale przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Dane osobowe podane przez naszych czytelników pozwalają nam ulepszać nasz serwis i zapewniać Użytkownikom najbardziej odpowiednie treści marketingowe, informacje i usługi. Będziemy przetwarzać te dane w uzasadnionym interesie i zgodnie z RODO. Czytelnicy mogą zrezygnować z otrzymywania przyszłej komunikacji poprzez rezygnację z subskrypcji przesłaną w odpowiedzi na ofertę promocyjną lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail:dataprotection@itcorporate. com

Spółka Headley Media Technology Division jest zobowiązana do ochrony i zabezpieczania danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami California Consumer Privacy Act (CCPA) w stosownych przypadkach oraz zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spółka Headley Media Technology Division Ltd przestrzega wymienionych w CCPA następujących praw konsumenta:

 1. prawa do powiadamiania
 2. prawa do dostępu
 3. prawa do rezygnacji (lub prawa do wyrażenia zgody)
 4. prawa do żądania usunięcia
 5. prawa do równych usług i cen

Spółka Headley Media Technology Division przestrzega wymienionych w POPIA zasad dotyczących:

 • odpowiedzialności
 • przejrzystości
 • bezpieczeństwa
 • minimalizacji objętości danych
 • ograniczania celu
 • praw osób, których dane dotyczą

Spółka Headley Media Technology Division zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Uzasadniony interes

IPlatforma IT Corporate przestrzega zasady minimalizacji zakresu pozyskiwania danych, dbając o to, by gromadzone dane osobowe są przez cały czas ograniczane do minimum (art. 5). Przetwarzane przez nas dane osobowe są ograniczane do informacji widniejących na wizytówkach pracowników korporacji, którzy są bezpośrednio powiązani z wdrażaniem technologii i procesem decyzyjnym. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną ocenę, która pozwoliła nam upewnić się, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie wpływają w nieproporcjonalnym stopniu na prawa do zachowania prywatności naszych czytelników. W sposób praktyczny podchodzimy do kwestii transparentności naszych działań, jasno informując wszystkich czytelników, że przetwarzamy ich dane osobowe i w jakich celach (art. 13 i 14). Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dane czytników były stale aktualne (art. 5).

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Po kliknięciu odnośnika strony trzeciej, Użytkownik zostanie przekierowany na witrynę takiej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Tam gdzie było to możliwe, staraliśmy się udostępnić odnośniki do Polityki prywatności stron trzecich na naszej Witrynie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za praktyki z zakresu prywatności stosowane i obowiązujące na witrynach takich stron trzecich, a korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.

Jak i kiedy udostępniamy dane osobowe sponsorom i stronom trzecim

Platforma IT Corporate może udostępniać dane osobowe Użytkownika w celu dostarczania treści i usług z naszych witryn oraz serwisów stron trzecich, które mogą wzbudzać zainteresowanie Użytkownika, w tym treści sponsorowane.

Treści sponsorowane i strony trzecie

Partnerzy platformy IT Corporate wraz z będącymi stroną trzecią sponsorami udostępniają naszym czytelnikom dużą bibliotekę treści, takich jak oficjalne dokumenty, materiały wideo, studia przypadków i webinaria. W zamian za zapewnienie dostępu do naszej biblioteki i możliwość pobierania treści, możemy poprosić Cię o przekazanie nam swoich danych osobowych w ramach procesu rejestracji i/lub zaktualizowanie Twoich istniejących danych w naszym systemie.

Jak powiedziano uprzednio, platforma IT Corporate przestrzega zasady minimalizacji zakresu pozyskiwania danych, dbając o to, by gromadzone dane osobowe są przez cały czas ograniczane do minimum (art. 5). Przetwarzane przez nas dane osobowe są ograniczane do informacji widniejących na wizytówkach pracowników korporacji, którzy są bezpośrednio powiązani z wdrażaniem technologii i procesem decyzyjnym.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu przesłania żądanej przez Ciebie oferty lub w celu nawiązania do poprzednio pobranego zasobu i zaproponowania dodatkowych treści i/lub innych zasobów powiązanych z tymi, które zostały wskazane w Twoim żądaniu udostępnienia. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorowi i/lub sponsorom treści tak, by mogli oni komunikować się z Tobą w sprawie oferty, a także dodatkowych produktów, treści lub usług, które mogą Cię zainteresować.

Pamiętaj, że po udostępnieniu własnych danych osobowych stronie trzeciej/sponsorowi, obowiązywać Cię będzie polityka prywatności wdrożona przez te podmioty, precyzująca także sposób późniejszego wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Tam gdzie było to możliwe, staraliśmy się udostępnić odnośniki do Polityki prywatności stron trzecich na naszej Witrynie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za praktyki z zakresu prywatności stosowane przez takie strony trzecie lub sponsorów.

Ponadto, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przekazanie Twoich danych sponsorowi zewnętrznemu i/lub sponsorom na etapie pobierania zasobów, oferując Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych i ochrony Twojej prywatności.

Typy danych gromadzonych przez IT Corporate

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Serwisu możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do kontaktowania się lub identyfikacji Twojej osoby („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować na przykład (lista nie jest wyczerpująca):

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Pliki cookies

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci newsletterów, materiałów promocyjnych lub marketingowych i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania wybranych lub wszystkich przesyłanych przez nas informacji, wybierając odnośnik rezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w przesłanej przez nas wiadomości e-mail. Możesz także skontaktować się nami pisząc na adres: dataprotection@itcorporate. com.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest kierowany do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy w sposób świadomy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i dowiedziałeś się, że Twoje Dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od Dzieci bez weryfikacji obejmującej zgodę rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zakup danych od stron trzecich

Platforma IT Corporate czasami kupuje listy marketingowe od zewnętrznych dostawców danych. Dane widniejące na tych listach mogą obejmować między innymi:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Firmowy adres e-mail
 • Adres pocztowy firmy
 • Business Job Title / Job Function

Jeśli taki zakup danych został dokonany, możesz zacząć otrzymywać wiadomości e-mail i połączenia telefoniczne od platformy IT Corporate z zapytaniami dotyczącymi Twojej branży/zainteresowań biznesowych, bez uprzedniego podania nam swoich danych. Jeśli w jakimkolwiek momencie w przyszłości nie zechcesz otrzymywać tych aktualizacji/komunikatów, możesz w każdej chwili anulować subskrypcję (wycofać zgodę) lub przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres dataprotection@itcorporate. com. Prowadzimy również przejrzystą dokumentację wszystkich tych dostawców danych.

Przekazywanie danych

Informacje na Twój temat, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane na komputery (i przechowywane na nich), znajdujące się poza granicami Twojego stanu, prowincji, kraju lub na terenie innej jurysdykcji rządowej, której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących na terenie Twojej jurysdykcji.

Jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią i zdecydujesz się przekazać nam żądane informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Wielkiej Brytanii i tam je przetwarzamy.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem procesu takiego przeniesienia.

Spółka Headley Media Technology Division Ltd podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zadbać o przetwarzanie Twoich danych w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, i żadne dane osobowe nie będą przekazywane jakiejkolwiek organizacji ani na teren innego kraju, bez uprzedniego wdrożenia odpowiednich środków kontrolnych, obejmujących zabezpieczenie Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych

Jeśli spółka Headley Media Technology Division Ltd zaangażuje się w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i zanim zaczną podlegać innej polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymogi prawne

Spółka Headley Media Technology Division Ltd może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, jeśli takie działanie będzie konieczne, aby:

 • wywiązać się z obowiązku prawnego
 • zapewnić ochronę i obronę praw lub własności spółki Headley Media Technology Division Ltd
 • zapobiec potencjalnym nadużyciom związanym z Serwisem lub je zbadać
 • zapewnić ochronę bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub członków społeczeństwa
 • zapewnić ochrony przed odpowiedzialnością prawną
 • Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, jednak należy pamiętać, że żadna metoda transmisji danych po sieci Internet ani żadna metoda elektronicznej archiwizacji danych nie jest w 100% bezpieczna. Staramy się wykorzystywać komercyjnie dozwolone środki pozwalające na zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy bardzo rygorystyczne praktyki ochrony danych przetwarzanych i zarządzanych w ramach naszej działalności biznesowej. Ponadto bezpieczeństwo IT zawsze było kluczową domeną, którą analizowaliśmy dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów. Posiadamy zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe, szyfrowanie i regułę braku arkusza kalkulacyjnego na komputerach stacjonarnych.

Platforma IT Corporate wdrożyła zasady szyfrowania, które są niezbędne dla zmniejszenia poziomu zagrożenia dla praw osób, których dane te dotyczą. Używamy pseudonimizacji, szyfrowania i minimalizacji, z których wszystkie są uznanymi naturalnymi technikami ochrony danych.

Retention of Data

Spółka Headley Media Technology Division Ltd będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko w tak długim przedziale czasowym, jaki będzie konieczny do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (jeśli będziemy na przykład zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującą legislacją), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i regulaminów.

Spółka Headley Media Technology Division Ltd przechowywać będzie również dane użycia na potrzeby analizy wewnętrznej. Dane użycia są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, w której dane te są wykorzystywane na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszego Serwisu lub w której będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe przedziały czasowe.

Twoje prawo do ochrony danych na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci określone prawa do ochrony danych. Spółka Headley Media Technology Division Ltd dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, które pozwolą Ci na poprawianie, modyfikowanie, usuwanie własnych danych lub na ograniczanie zakresu ich wykorzystania.

Jeśli chcesz, byśmy informowali Cię o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa ochrony danych:

 • Prawo do uzyskiwania dostępu, aktualizowania lub usuwania informacji, które posiadamy na Twój temat. O ile będzie to możliwe, możesz uzyskiwać dostęp, aktualizować lub żądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zaoferować Ci pomoc.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do zastrzeżenia części danych osobowych. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii przechowywanych przez nas informacji na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W dowolnym momencie przysługuje Ci również prawo wycofania swojej zgody w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Headley Media Technology Division Ltd było warunkowane Twoją uprzednią zgodą.
 • Chcemy zaznaczyć, że możemy poddać Cię procedurze weryfikacji tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania.

Masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych na sposób gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych funkcjonującym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Tracking & Cookies Data

Używamy plików cookie i podobnych im technologii w celu śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji.

Cookie (ciasteczka) to składające się z niewielkiej ilości danych pliki, które mogą zawierać anonimowy i niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są przesyłane do używanej przez Ciebie przeglądarki przez odwiedzaną witrynę internetową i przechowywane na Twoim urządzeniu. Stosowane technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty pozwalające na gromadzenie i śledzenie informacji oraz na ulepszenie i analizowanie naszego Serwisu.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub sygnalizowała moment przesyłania pliku cookie. Jeśli jednak nie zaakceptujesz otrzymywania plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych stref naszego Serwisu.

Przykłady wykorzystywanych przez nas plików cookie:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji do obsługi naszego Serwisu.
 • Cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Możemy wykorzystywać informacje, które nam udostępniasz, oraz informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszych Witryn w sposób opisany poniżej i zgodnie z opisem podanym w momencie ich przechwytywania. Spółka Headley Media Technology Division Ltd wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • do zapewniania i utrzymywania przedmiotowego Serwisu
 • aby powiadamiać Cię o zmianach w naszym Serwisie
 • aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych usług oferowanych przez nasz Serwis, jeśli się na nie zdecydujesz
 • aby świadczyć usługi należące do zakresu obsługi klienta
 • aby zbierać analizy lub cenne informacje, niezbędne dla potrzeb udoskonalenia Serwisu
 • aby monitorować korzystanie z Serwisu
 • aby wykrywać, rozwiązywać problemy natury technicznej i zapobiegać im

Newslettery

Udostępnione przez Ciebie dane wykorzystamy do przesyłania Ci codziennych, subskrybowanych newsletterów. Zmienimy przeznaczenie Twoich danych lub dodamy je do dowolnych list marketingowych, jedynie w przypadku, w którym wyrazisz na to zgodę. W każdym przesyłanym Ci newsletterze poinformujemy Cię o sposobie rezygnacji z subskrypcji.

Proces analityczny witryny internetowej

Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do monitorowania i analizowania sposobów korzystania z naszego Serwisu.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez koncern Google, polegająca na śledzeniu i raportowania ruchu generowanego w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania sposobu korzystania z naszego Serwisu. Te dane są udostępniane innym serwisom i serwisom należącym do Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do osadzenia w kontekście i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia skryptowi Java usługi Google Analytics (ga. js, analytics. js i dc. js) udostępnianie usłudze Google Analytics informacji o aktywności związanej z odwiedzinami witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę Prywatność i Warunki Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Remarketing behawioralny

Spółka Headley Media Technology Division Ltd wykorzystuje usługi remarketingu, w celu reklamowania swojej obecności na witrynach stron trzecich, co następuje po odwiedzeniu przez Ciebie naszego Serwisu. Zarówno my sami jak i nasi zewnętrzni dostawcy wykorzystujemy pliki cookie do informowania, optymalizowania i doręczania reklam na podstawie twoich poprzednich odwiedzin naszego Serwisu.

Google AdWords

Usługa remarketingu Google AdWords jest dostarczana przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z usługi Google Analytics, umożliwiających wyświetlanie reklam i spersonalizować reklamy Google Display Network, odwiedzając stronę ustawień Google Ad: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego pozyskiwanie informacji przez Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek do przeglądarki blokujący gromadzenie informacji przez Google Analytics pozwala odwiedzającym na uniemożliwienie gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms web page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Usługa remarketingu jest zapewniana przez serwis Facebook Inc.

Dowiedz się więcej ona temat reklam opartych o zainteresowania zadeklarowane w serwisie Facebook, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych o zainteresowania zadeklarowane w serwisie Facebook, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami z Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Serwis Facebook przestrzega samoregulacyjnych zasad internetowej reklamy behawioralnej, ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z udziału w kampaniach serwisu Facebook i innych podmiotów powiadamiając o swojej decyzji zrzeszenie Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices. ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub też zrezygnować z uczestnictwa w konfiguracji ustawień Twojego urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez serwis Facebook, odwiedź stronę Data Policy serwisu Facebook:: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

Usługa remarketingu AdRoll jest zapewniana przez Semantic Sugar, Inc.

Możesz zrezygnować z usługi remarketingu AdRoll, odwiedzając tę stronę internetową Advertising Preferences AdRoll:http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności stosowanych przez AdRoll – odwiedź stronę Privacy Policy AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

Usługa remarketingu AppNexus jest zapewniana przez AppNexus Inc.

Możesz zrezygnować z usługi remarketingu AppNexus odwiedzając stronę Privacy & the AppNexus Platform: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez AppNexus – odwiedź stronę Privacy Policy platformy AppNexus: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Zmiany brzmienia niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania naszej Polityki prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie nowego brzmienia Polityki prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pomocą wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zalecamy Ci okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności w celu wykrycia wszelkich ewentualnych zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności stają się obowiązujące z chwilą opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami:

przesyłając wiadomość e-mail: dataprotection@itcorporate. com

odwiedzając tę stronę na naszej witrynie: https://martechcorporate.pl/ContactUs

dzwoniąc pod numer: +44 (0) 1932 564999

przesyłając pismo pocztą tradycyjną:Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

O nas

Aby dodać wybraną treść do naszej Internetowej Biblioteki Zasobów Technologicznych, Kliknij tutaj. . .

Zespół Zarządzający

Gerry Rhoades-Brown

Dyrektor Zarządzający

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Dyrektor ds. Klientów Międzynarodowych

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Wiceprezes ds. Sprzedaży DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Dyrektor ds. Klienta

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Starszy Opiekun Klienta

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Opiekun Klienta

will.pownall@headleymedia.com